Add Listing

© 2019 All rights reserved. Anunturi, Reclame Gratuite in Romania

Cerere de Oferta, In atentia contabililor cu stampila CECAR sau a firmelor autorizate sa presteze servicii de contabilitate si management financiar

Home / Ads / Cerere de Oferta, In atentia contabililor cu stampila CECAR sau a firmelor autorizate sa presteze servicii de contabilitate si management financiar

Create a Ad listing

Cerere de Oferta, In atentia contabililor cu stampila CECAR sau a firmelor autorizate sa presteze servicii de contabilitate si management financiar

Campina
Call

Societatea Darius Rustic SRL este identificata prin C.U.I. 40973658 este infiintata in urma castigarii unui proiect Romania Start Up Plus. Prin prezenta Cerere de Oferta dorim sa primim de la dumnevoastra o oferta de pret pentru urmatoarele tipuri de servicii

 1. Întocmirea documentaţiilor de achizitie de către Prestator cu respectarea specificaţiilor ghidului specific al Programului Romania Start Up Plus
 2. Elaborarea documentaţiilor si a livrabilelor solicitate de rapoartele narative si financiare
 3. Indrumare specifica oferita beneficiarului final /clientului privind procesul de implementare a proiectului
 4. Elaborarea si transmiterea de eventuale clarificari solicitate de program / finantator.
 5. Elaborarea documentelor pentru cererile de decont
 6. Elaborarea documentelor necesare pentru platile achizitiilor
 7. Elaborarea rapoartelor tehnico-financiare ale proiectului
 8. Registrele contabile (Registrul-jurnal şi Cartea mare) cu înregistrările contabile ale lunii de referinţă, făcute pe baza documentelor justificative primite;
 9. Balanţa de verificare
 10. Bilantul anual.

 1. Asistentă pentru elaborarea procedurilor privind:
 • organizarea si conducerea gestiunilor de imobilizări, stocuri şi disponibilităţi băneşti;
 • stabilirea circuitului documentelor justificative, pe ba­za unor scheme sau grafice de circulaţie, în concor­danţă cu activităţile clientului;
 • organizarea contabilităţii de gestiune;
 • controlul operaţiilor patrimoniale efectuate, al procedurilor de prelucrări utilizate şi al exactităţii datelor contabile furnizate (controlul tehnico-operativ, contro­lul financiar-preventiv, controlul intern de gestiune);
 • întocmirea declaraţiilor cu caracter fiscal privind impo­zitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, accizele, impo­zitul pe salarii, contribuţiile la asigurările sociale, pre­cum şi celelalte impozite, taxe si vărsăminte la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale şi la fondurile spe­ciale;
 • tinerea jurnalului pentru vânzări si ajurnalului pentru cumparari;

Modalitatea de transmitere a ofertei se va face prin email la adresele de email : parteneriate.apdd@gmail.com, arfcampina@gmail.com, dariusrustic@gmail.com,

In oferta va trebui sa mentionati termenele de livrare a serviciilor lunare, trimestriale sau anuale dupa caz , termene si conditii de plata, termenul de valabilitate a ofertei. La modelul contract de achizitie se va atasa obligatoriu si declaratia pe propria respundere a furnizorului ca nu se afla in conflict de interese conform OUG 66/2011 cu achizitorul, conform cerintelor din contractul de subventie.